Blog používateľa Roman Martinovič

Stanovisko Stopky n.o. k dlhodobému poškodzovaniu dobrého mena našej organizácie a k neodôvodnením útokom na našich zamestnancov, dobrovoľníkov, priateľov, partnerov, donorov... zo strany p. Vladimíra Zahoranského

Stopka n.o. vydáva v súvislosti s dlhodobým poškodzovaním jej dobrého mena, ako aj osočovaním našich zamestnancov, dobrovoľníkov, partnerov, podporovateľov a priaznivcov zo strany pána Vladimíra Zahoranského toto stanovisko.

Mnohí z nás slabozrakých, či nevidiacich si ešte pamätáme, keď sme si domov z pošty nosili balíky s kotúčmi magnetofónových pásov a zakladali ich do našich starých kotúčových magnetofónov. Prípadne sme vláčili zväzky ťažkých braillovských kníh. Nie, nie, nejdeme vás presviedčať, aby ste prestali čítať Braillovo písmo. Domnievame sa, že poznanie Braillovho písma rozhodne patrí k základným zručnostiam každého nevidiaceho človeka a čítať texty v Braillovom písme je nepochybne dôležité i dnes. Veď nie sme žiadni analfabeti.