Podporované knižnice

slovenska-kniznica-pre-nevidiacich-mateja-hrebendu-v-levoci.jpg

Digitálna knižnica SKN

Celoštátna špeciálna knižnica so sídlom v Levoči bola založená v roku 1999 a poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby. SKN eviduje vo svojich knižničných fondoch tisícky titulov zvukových dokumentov nahraných vo vlastných zvukových štúdiách, načítaných profesionálnymi hercami, či skúsenými spíkrami. SKN tiež prepisom z čiernotlače vytvára a nevidiacim poskytuje vlastný fond dokumentov v Braillovom písme. Zároveň spustila i službu Digitálnej knižnice, kde zvukové knihy, časopisy, ale aj gramofónové platne ponúka v digitálnej podobe na stiahnutie z jej webového sídla https://www.skn.sk.

Organizačnou zložkou SKN je aj redakcia časopisov pre nevidiacich a slabozrakých, kde vzniká niekoľko časopisov s rôznym zameraním a to vo zvukovej, hmatovej, elektronickej, či v čiernotlačovej podobe (so zväčšeným písmom) pre slabozrakých.

Adresa: Štúrova 36, 054 65 Levoča, Slovenská republika

Web: https://www.skn.sk ; E-mail: skn@skn.sk ; Telefón: +421 53 2451 001

Používatelia Mateja, ktorí sú zároveň zaregistrovanými čitateľmi SKN a majú vytvorený prístup aj do digitálnej knižnice SKN, môžu vďaka Matejovi vyhľadávať, sťahovať a počúvať zvukové knihy vo formáte mp3. Predplatitelia časopisov pre nevidiacich a slabozrakých majú možnosť prostredníctvom Mateja vyhľadávať a sťahovať aj vybrané zvukové časopisy.

Informácie o tom, ako sa stať čitateľom knižnice nájdete tu: https://www.skn.sk/dk


digibooks.png

DigiBooks

Digitálna knižnica DigiBooks, ktorá je dostupná na stránkach https://www.digibooks.sk, vznikla na základe medzinárodnej spolupráce ľudí, rovnakých potrieb a záujmov, ktorí sa rozhodli o výsledky svojej práce podeliť s ostatnými. Knihy z tejto knižnice sú ale sprístupnené výlučne registrovaným nevidiacim, ktorí majú možnosť si ich prečítať prostredníctvom hlasovej syntézy v rôznych elektronických zariadeniach (na počítači, v smartfóne a tablete, v špecializovaných čítačkách pre nevidiacich...). Zameriava sa hlavne na texty a knihy v slovenskom a českom jazyku, pričom svojim používateľom ponúka viac ako sto tisíc titulov kníh a textových dokumentov. Svojim rozsahom sa jedná o najväčšiu digitálnu knižnicu pre ľudí so zrakovým postihnutím u nás. DigiBooks prevádzkuje Občianske združenie INFOBLIND so sídlom v Bratislave od roku 2003.

Adresa: Občianske združenie INFOBLIND, Žitavská 4, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

Web: https://www.digibooks.sk ; E-mail: infoblind@nextra.sk

Používatelia Mateja, ktorí sú zároveň zaregistrovanými čitateľmi knižnice DigiBooks, môžu vďaka Matejovi vyhľadávať, sťahovať a čítať digitalizované knihy a časopisy v rôznych textových formátoch.

Informácie o tom, ako sa stať čitateľom knižnice nájdete tu: https://www.digibooks.sk/info/info.php?id=3?


knihovna-digitalnich-dokumentu-sons-cr.png

Knihovna Digitálních Dokumentů SONS
(KDD)

Najstaršia digitálna knižnica pre nevidiacich a slabozrakých v Česku, ktorej prevádzkovateľom je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR so sídlom v Prahe, sprístupňuje na stránkach https://www.kdd.cz tlačené knihy, časopisy a texty pre potreby zrakovo postihnutých nie len z Česka, ale aj zo Slovenska. Svojim čitateľom ponúka dokumenty v digitálnej podobe vo forme čistého textu. Knižnica bola založená v roku 1993, pričom svojim používateľom ponúka viac ako štyri desiatky tisíc elektronických titulov (pričom periodické tituly predstavujú cca. jednu štvrtinu z tohto počtu).

Adresa: SONS ČR - Knihovna digitálních dokumentů, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, Česká republika

Web: https://www.kdd.czhttps://www.sons.c; E-mail: knihovna@kdd.cz ; Telefón: +420 221 462 482

Používatelia Mateja, ktorí sú zároveň zaregistrovanými čitateľmi KDD môžu vďaka Matejovi vyhľadávať, sťahovať a čítať digitalizované knihy v textových formátoch.

Informácie o tom, ako sa stať čitateľom knižnice nájdete tu: https://www.kdd.cz/?page=registrace


nadacni-fond-mathilda.jpg

Digitální knihovna zrakově postižených Mathilda
(DKZP)

Digitální knihovna zrakově postižených je jedným z mnohých projektov českého Nadačního fondu Mathilda. Funguje už od roku 2010, pričom na svojich stránkach https://www.dkzp.cz nevidiacim ponúka viac ako 25 000 titulov. Čitateľom s ťažkým zrakovým postihnutím - držiteľom preukazu ZTP, resp. ŤZP, ktorí sú zaregistrovaní, sú k dispozícii knihy, časopisy i filmové tituly s audiokomentárom. Hudobne založeným klientom ponúka DKZP dokonca i notové prepisy do braillovského notopisu a to vo formáte txt, ktorý je možné vytlačiť na braillovskej tlačiarni či prečítať pomocou braillovského riadku. A to nie je všetko. Súčasťou knižnice je aj zoznam 3D modelov, slúžiacich na hmatové poznávanie, ktoré si po dohode s knižnicou môžu dať klienti vytlačiť v ich 3D štúdiu.

Adresa: Nadační fond Mathilda, Krakovská 22, 110 00  Praha 1, Česká republika

Web: https://www.dkzp.czhttps://www.mathilda.cz ; E-mail: info@mathilda.cz ; Telefón: +420 222 710 902

Používatelia Mateja, ktorí sú zároveň zaregistrovanými čitateľmi DKZP môžu vďaka Matejovi vyhľadávať, sťahovať a čítať digitálne knihy v textových formátoch.

Informácie o tom, ako sa stať čitateľom knižnice nájdete tu: https://www.mathilda.cz/pro-klienty
Registračný formulár čitateľa knižnice nájdete tu: https://www.dkzp.cz/registrace/


trnka-n-o.png

Komentované filmy z Trnka.biz

Nezisková organizácie Trnka, n. o. sa na Slovensku mimo iného venuje popularizácii a tvorbe audiokomentárov najmä k filmovým dielam. Na svojich stránkach https://www.trnka.biz sprístupňuje pre potreby nevidiacich a študijné účely archív audiostôp desiatok slovenských filmov, ktoré sú obohatené práve audiokomentárom pre nevidiacich. Tiež tu nájdete aj niekoľko českých filmov s audiokomentárom od českého občianskeho združenia Apogeum. 

Adresa: Trnka, n. o., Jašíkova 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

Web: https://www.trnka.biz ; E-mail: info@trnka.biz

Používatelia Mateja môžu vyhľadávať, sťahovať a počúvať zvukové stopy filmov doplnené o audiokomentár, ktoré sú obsiahnuté v tomto zvukovom archíve aj bez nutnosti registrácie. Obsiahnuté diela sú však určené výhradne pre počúvanie osobami s ťažkým zrakovým postihnutím. Preto sťahovaním a počúvaním týchto zvukových záznamov zároveň prehlasujete, že ste na ich používanie oprávnení.


librivox-acoustical-liberation-books-public-domain.png

LibriVox

Nekomerčný portál sprístupňujúci audionahrávky kníh v rôznych jazykoch pre všetkých používateľov. Knihy sú prostredníctvom portálu https://www.librivox.org poskytované od roku 2005 úplne bezplatne. Dobrovoľníci zaznamenávajú verejne dostupné kapitoly kníh do digitálneho zvuku (napr. Mp3) a potom zvukové súbory bezplatne sprístupňujú svetu. Takto je na tomto portáli načítaných už viac ako 15 000 titulov najmä v angličtine, no mnohé i v desiatkach iných jazykov.

Web: https://www.librivox.org ; E-mail: info@librivox.org

Používatelia Mateja môžu vyhľadávať, sťahovať a počúvať zvukové knihy z tejto knižnice bez nutnosti registrácie, pretože diela v knižnici obsiahnuté už nie sú chránené autorským zákonom (ide zväčša o staršie diela, ktoré už ochrane autorských práv nepodliehajú) a ich nahrávky sú do knižnice poskytované zhotoviteľmi - dobrovoľníkmi bez nároku na odmenu.


Všetkým vyššie uvedeným digitálnym knižniciam úprimne ďakujeme za ich prácu a ústretovosť!