Corvus 10 prináša skvelý čítač s viacerými revolučnými novinkami

Ako boli informovaní účastníci októbrových on-line stretnutí zameraných na predstavenie noviniek v Corvuse, už onedlho bude nevidiacim k dispozícii nová verzia tohto aplikačného setu na sprístupnenie operačného systému Android, pričom ponesie označenie 10. Presnejšie povedané 2023.10.0. Tvorcovia Corvusu si chcú týmto netradičným spôsobom pripomenúť, že práve v tomto roku majú za sebou už 10 rokov vývoja svojho aplikačného setu, ktorým sa snažia prinášať nevidiacim do sveta smartfónov s dotykovými obrazovkami jednoduchosť, prispôsobiteľnosť, no predovšetkým vyššiu efektivitu práce.

A keďže sa jedná o okrúhle, teda tak trochu výnimočné výročie, snažia sa, aby aj verzia Corvusu, ktorú pri jeho príležitosti vydávajú bola minimálne rovnako výnimočná. Napomohli k tomu aj mnohí podporovatelia Corvusu, medzi ktorých patrí spoločnosť Google.org, Fond SK-NIC, Nadačný fond Telekom, Nadácia Pontis, ďalší partneri, poskytovatelia dát, ale tiež mnohí individuálni darcovia, testeri a samotní nevidiaci, ktorí sa Corvus pokúšajú zlepšovať či už konkrétnou pomocou, alebo akoukoľvek spätnou väzbou, ktorú jeho vývojárom poskytujú.

Corvus bol na začiatku vyvíjaný ako súbor aplikácií zasadených do špeciálne navrhnutého prostredia, ktoré plne rešpektuje potreby nevidiacich a snaží sa všetky dôležité funkcie smartfónov sprístupniť spôsobom, ktorý odstraňuje z aplikácií pre nevidiacich nepodstatný vizuálny balast a kladie mimoriadny dôraz na vysokú efektivitu vykonávania každodenných činností. Už onedlho sa však ukázalo, že bez čítača, ktorý by rozširoval možnosti nevidiacich o používanie aplikácií tretích strán to nepôjde a tak Corvus získal aj svoj čítač pripomínajúci svojim ovládaním ovládanie aplikácií Corvus Prostredia. Tak uľahčoval prechod nevidiacich od aplikácií vyvinutých predovšetkým pre nich k aplikáciám vytvoreným pre všetkých používateľov smartfónov. Preto Corvus nikdy neobmedzoval svojich používateľov len na tie funkcie, ktoré pripravili jeho tvorcovia, ale rešpektoval, že každý má inú predstavu o tom, aký telefón a ako chce používať a čo od neho očakáva.

Ak ste však skúsený používateľ smartfónov a orientujete sa skôr na používanie čítačov obrazovky než špeciálnych aplikácií, tak po stiahnutí Corvusu zo stránok corvuskit.com a jeho inštalácii veľmi rýchlo zistíte, že jeho tvorcovia predsa len viac energie venovali vývoju setu špeciálnych aplikácií Corvus Prostredia prepracovaných do maxima, než Corvus Čítaču, ktorý teraz poskytuje len základnú funkcionalitu. Dá sa s ňou prežiť, mnohí s ním normálne fungujú využívajúc všakovaké aplikácie Androidu, ale šikovní a nároční používatelia chcú od čítača určite aj niečo viac ako Corvus Čítač momentálne ponúka. To sa však už o pár dní radikálne zmení. A možno, keď čítate tento článok sa už aj zmenilo. Vydaním verzie 2023.10.0 totiž Corvus získava plnohodnotný čítač s modernými funkciami, ktorý má uspokojiť aj tých najnáročnejších používateľov s pokročilými digitálnymi zručnosťami. Aby sa tak stalo, tvorcovia Corvusu siahli aj po tých najnovších vylepšeniach, ktoré im API Androidu ponúka a ktoré prostredníctvom inovovaného Corvus Čítača teraz ponúkajú aj jeho používateľom. Aby sa tak mohlo stať, niektoré nižšie popísané funkcie sú dostupné s ohľadom na možnosti operačného systému až v zariadeniach s Androidom 13 a vyšším. To však len odzrkadľuje, ako flexibilne Corvus reaguje na možnosti, ktoré nevidiacim prinášajú jednotlivé verzie OS a ako spolu s nimi rastie.

Viac sa dozviete v nasledujúcich častiach tohto článku:

Čítač hrá prím

V prvom rade dochádza k zrovnoceneniu oboch prístupov. Rovnako tak, ako boli doteraz silným nástrojom na ovládanie dotykových telefónov aplikácie špeciálneho prostredia Corvusu, tak minimálne tak silným a prepracovaným nástrojom sa stáva aj Corvus Čítač. Dáva to najavo každou svojou novou, alebo inovovanou funkciou. Tiež sa snaží postaviť voči čítačom iných tvorcov, voči ktorým ponúka viacero vylepšení, ktoré inde nenájdete. Používatelia si po inštalácii Corvusu sami navolia, ako veľmi sa chcú spoliehať na jeho čítač a ako chcú, alebo nechcú používať jeho ostatné aplikácie. Tím, ktorým nevyhovuje špeciálny Corvus Launcher so svojou úvodnou obrazovkou už Corvus ani po štarte telefónu a ani po aktivovaní tlačidla Home nebude vnucovať vlastné riešenie, ale dobre sprístupní aj štandardný – akýkoľvek používateľom vybraný launcher. Ten dokonca vie ešte zdokonaliť, ale o tom nižšie. V bežnom launcheri potom nájdete ikonu, prostredníctvom ktorej vstúpite do Corvus Prostredia. No do vášho obľúbeného launchera si budete môcť vytiahnuť aj zástupcov tých aplikácií Corvusu, ktoré vám prídu užitočné a chceli by ste ich využívať. Takto vstúpite priamo napr. do nášho Sťahovača kníh, či do Cestovných poriadkov, ale aj telefónnej aplikácie, kontaktov, či SMS bez toho, aby ste k nim museli prechádzať cez Corvus Launcher ako doteraz.

Pohyb po objektoch a brailová vrstva

Revolučné novinky sa dotýkajú mimo iného aj brailovej klávesnice, ktorá už v predchádzajúcich verziách Corvusu priniesla mimoriadne pokročilé spôsoby nie len na písanie, ale aj editáciu textov. Doteraz ju bolo možné aktivovať v editačných poliach po naklonení telefónu na vybranú hranu pri písaní v rukách, alebo položením telefónu do horizontálnej polohy pri písaní na stole či na kolenách. Od novej verzie Corvusu môže byť brailová klávesnica aktívna bez ohľadu na polohu telefónu, ale čo je dôležitejšie, nemusí to byť len v editačných poliach. Predstavte si, ako jednoducho a pohodlne ovládate svoj bežný počítač. Stláčaním príslušných klávesov na klávesnici skáčete po objektoch, napr. na webe si takto stláčaním klávesu h prezeráte nadpisy, či opakovaným stláčaním k sa presúvate po odkazoch, b po tlačidlách, l po zoznamoch, i po odrážkach a pod. Takto jednoducho to od Androidu 13 môže ísť s použitím tzv. virtuálnej brailovej vrstvy aj pri používaní smartfónov. Povedzme, že na obrazovke chcete nájsť najbližšie editačné pole. Pri štandardnom používaní sa buď prešviháte cez všetky objekty zaradené pred toto pole, alebo si stlačením SHIFTU a švihaním dole zo zoznamu preferovaných objektov vyberiete, že sa chcete pohybovať po editoch a následne švihom doprava skočíte na najbližší. Pri použití brailovej vrstvy vám postačí nakloniť telefón do polohy na boku, alebo horizontálnej polohy (v závislosti od nastavenia) a následne zapísaním malého písmena e skočíte rovno na nasledujúce editačné pole. Následne môžete pole aktivovať a začať písať. Skratkou veľké E sa vrátite o editačné pole späť. Jednoducho a efektívne. Stačí len prekonať prvotnú nesmelosť z používania Braillovho písma na dotykových obrazovkách.

Samotné prostredie Androidu ponúka viacero typov objektov, po ktorých je možné sa pohybovať a to už je jedno, či prostredníctvom štandardnej metódy - prešvihávaním po výbere preferovaného objektu, alebo prostredníctvom novej metódy s použitím brailovskej vrstvy. O to viac typov objektov nájdeme na webe. Pribudnú napr. tabuľky, nadpisy viacerých úrovní, odrážky a pod. To znamená, že pohyb po webe môže byť ešte efektívnejší. A netýka sa to výlučne internetových prehliadačov, ako je napr. Chrome. Aj mnohé iné aplikácie zobrazujú svoj obsah vo webových komponentoch. Preto Corvus Čítač ponúka samostatný zoznam preferovaných objektov pre bežné prostredie Androidu a samostatný pre webové aplikácie resp. ich webové komponenty. Aby používatelia Corvusu mohli výhodu efektívnejšieho pohybu vo webových komponentoch naplno využiť, od novej verzie pohyb po nich môžu rozlíšiť podľa zmenenej výšky tónu syntézy, ktorú je možné nastaviť samostatne pre webové komponenty a samostatne pre ostatné prostredie Androidu.

Schémy gest a skratiek

No a keď tu už bola reč o gestách a skratkách, pričom sme už niektoré i naznačili, tak zároveň dodávame, že tvorcovia Corvusu vypočuli aj hlasy tých, ktorým preddefinovaná schéma proste nevyhovuje. Najčastejšie to je pri pohybe po objektoch, kde Corvus vo svojom čítači zachováva rovnaký smer, ako pri pohybe v zoznamoch Corvus Prostredia. To pre to, aby prechod z Corvus Prostredia do Corvus Čítača bol pre používateľov čo najjednoduchší. Po preferovaných objektoch sa potom používatelia pohybujú prešvihávaním do strán. V konkurenčných čítačoch je to však zaužívané opačne a tak pre tých, čo prechádzajú na Corvus z TalkBacku, či VoiceOveru je takáto schéma gest neprirodzená. Preto si ju môžu predefinovať tak, ako sú zvyknutí. A predefinovať je v závislosti od verzie Androidu možné samozrejme i iné jedno, dvoj, či trojprstové gestá a tiež zložené gestá, či gestá so shiftami, alebo aj skratky použité na brailovej vrstve. Do verzie Androidu s označením 13 sú k dispozícii len základné smerové gestá, L-gestá a ich kombinácie so SHIFTOM. No od Androidu 13 je k dispozícii veľké množstvo kombinácií gest a skratiek, ako aj viac ako 110 preddefinovaných funkcií / akcií, ktoré je k týmto gestám a skratkám možné pridať. A tie akcie, ktoré si ku gestám nepriradíte, alebo zabudnete, aké gesto ste im priradili, si môžete ľahko vyhľadať v kontextovej ponuke čítača. Samozrejme je tu aj možnosť vlastné definované gestá a skratky resetovať do predvolených nastavení, aby ste si v prípade potreby vedeli poupratovať.

Širokú plejádu gest vie Corvus Čítač ponúknuť vďaka vlastnému procesoru na ich spracovanie, ktorý už nejaký čas úspešne funguje aj v Corvus Prostredí. Jeho výhodou ale nie je len možnosť používať rozšírené gestá, ale tiež to, že Corvus si rozpoznávanie gest robí sám a tak dokáže tolerovať i menej presné úkony, napr. pri používateľoch s ľahšími motorickými problémami. Švihy nemusia byť ani tak rýchle, ani tak presné, ako doteraz a tolerovaná je viac menej aj tzv. ťažká ruka, kedy používateľ nevykonáva jednotlivé švihy dostatočne plynulo, ale pred zodvihnutím prsta sa zastaví a pod. Toto pomôže aj ľuďom, ktorí so smartfónmi začínajú a ich pohyby ešte nie sú dostatočne vyprecizované. A práve pre nich máme ešte jednu barličku, a to v podobe možnosti zakázať skúmanie dotykom. Tak sa im nestane, že keď položia prst na obrazovku, presunie sa im nechcene fokus na objekt pod ním. Takto sa v spleti objektov menej strácajú, pretože obrazovka je skutočne linearizovaná a fokus sa po nej presúva vždy len očakávaným smerom, a to na základe ich aktívneho pričinenia.

Nastavenia pre jednotlivé aplikácie a vlastné akcie

Už sme spomenuli, že v Corvuse existuje viac ako 110 preddefinovaných funkcií / akcií, ktoré je v čítači možné namapovať na zvolené gestá, či skratky. No ešte sme nepovedali, že Corvus zároveň podporuje aj tvorbu vlastných akcií, ktorými môžu byť spúšťače konkrétnych aplikácií tretích strán, jednoduché preddefinované série klikov na vybrané objekty, ale aj zložitejšie makrá,

S využitím spúšťačov aplikácií si môžete napr. vyšperkovať váš preferovaný launcher tak, aby ste nemuseli vyhľadávať v jeho gride konkrétnu aplikáciu, ale nadefinujete si skratku, alebo gesto, ktorým ju ľahko spustíte. Také niečo bolo doteraz možné len na hlavnej obrazovke Corvus Launchera. Teraz si môžete takéto „štartovacie“ gesto nadefinovať aj pri použití čítača, prípadne si štart najpoužívanejších aplikácií predvolíte na vybrané písmenká abecedy spomenutej brailovej vrstvy. Potom už len vo vašom launcheri natočíte mobil do potrebnej polohy a povedzme zapísaním písmena K spustíte kalkulačku, či písmenom S SMS aplikáciu a písmenom T aplikáciu na telefonovanie. Toto samozrejme nemusíte využiť len v launcheri ale aj v iných aplikáciách, odkiaľ si takto ľahko spustíte napr. poznámky, či diktafón.

A aby to fungovalo naozaj dokonale, tak jednotlivé nastavenia Čítača, a to nie len jeho gest a vlastných akcií, ale kompletne jeho správania, môžete definovať samostatne pre každú aplikáciu zvlášť. Vďaka tomu si môžete definovať pre jednotlivé aplikácie i vlastné zoznamy preferovaných objektov, či dokonca v niektorých aplikáciách, ktoré sú samoozvučené (napr. hry pre nevidiacich) môžete Corvus nechať úplne vypnutý a pod. Preto napr. v už spomenutom launcheri si môžete nadefinovať, že napr. 1 SHIFT + švih doľava vám spustí povedzme internetový prehliadač, zatiaľ čo všade inde použijete túto skratku na spustenie plynulého čítania.

Vďaka tomu, že nastavenia čítača vieme vykonávať na úrovni jednotlivých aplikácií, môžeme využívať aj jednoduché preddefinované série klikov na vybrané objekty, ktoré majú zmysel práve v konkrétnych aplikáciách. Sú to vlastne také zjednodušené makrá, ktoré sa dajú použiť napr. na klikanie tlačidiel – povedzme pri pretáčaní videa na Youtube, či rýchlejšom mazaní, alebo vytváraní príspevkov na sociálnych sieťach a pod. Proste všade tam, kde potrebujete sériu vždy rovnakých klikov nahradiť automatizovanými úkonmi, ktoré sa vykonajú po aktivovaní preddefinovaným gestom. A áno. Gestám môžete priradiť aj zložitejšie makrá, ktoré tvorcovia Corvusu tiež výrazne vylepšili voči predošlým verziám. Na ich tvorbu nepotrebujete ovládať žiaden skriptovací jazyk, ale jednoducho si ich viete naklikať priamo v Corvuse. A ak by ste aj nevedeli, môže vám ich vytvoriť ktorýkoľvek iný používateľ Corvusu a zaslať vám ich prostredníctvom svojpomocnej siete Môj Corvus.

Keď sme písali o tom emulovaní série kliknutí, tak Corvus vie zároveň emulovať aj stláčanie multimediálnych klávesov. Takže v aplikáciách, ktoré takéto klávesy podporujú, si môžete nastaviť vlastné gestá, po vykonaní ktorých sa bude aplikácia správať tak, ako by ste stlačili dané multimediálne tlačidlo na klávesnici. Corvus Čítač zároveň po novom podporuje aj akcie prístupnosti (accessibility actions), takže ak tvorcovia aplikácií myslia aj na nevidiacich a takúto funkcionalitu implementujú, s Corvusom ju môžete používať. Typickým príkladom je napr. dialóg na nastavenie preferovaných jazykov v Androide, kde prioritu preferovaných jazykov môžete jednoduchšie ako obyčajne nastaviť práve vďaka accessibility actions.

Prekladač a OCR

Akcie prístupnosti sú užitočné vtedy, keď autori aplikácií tretích strán mysleli na nevidiacich používateľov. No priznajme si, zatiaľ čo na internete je dnes ťažšie nájsť stránku, ktorá by bola neprístupná a ich autori sa už zväčša naučili základné pravidlá, ktoré je pri tvorba prístupného webu potrebné dodržiavať, pri tvorbe prístupných aplikácií je situácia značne odlišná. V tejto oblasti je čo doháňať. A tak sa kvality dobrého čítača prejavujú nie v situácii, keď je všetko ideálne, ale najmä v situáciách, keď autori aplikácií, ktoré by mali byť prístupné, pochybili. V týchto prípadoch sa neraz hodí napr. funkcionalita optického rozpoznávania textov z obrazovky, ktorú Corvus Čítač v sebe integruje. Umožňuje jednak rozpoznávanie textov na objektoch, kde sa práve nachádzate s fokusom čítača, a to po aktivácii rozpoznávania príslušným gestom, či z kontextovej ponuky čítača, alebo optické rozpoznávanie celej obrazovky (rovnako na vyžiadanie používateľom), ale je možné tiež zapnúť automatické OCR, ktoré čítač vykoná na takých objektoch, o ktorých nedokáže zistiť nejakú textovú identifikáciu z ich atribútov. Proste, pohybujete sa v aplikácii a ak narazíte napr. na obrázkové tlačidlo, ktoré je ale nepopísané, buď na ňom vyvoláte OCR manuálne (s použitím gesta), či máte zapnuté automatické OCR a Corvus sa tak automaticky pokúsi rozpoznať, či sa na obrázku nenachádza text, ktorý vám následne, v prípade jeho rozpoznania, prečíta. Ak zvolíte optické rozpoznávanie celej obrazovky, tak jej obsah sa rozpozná a zobrazí v neprepisovateľnom editačnom poli, kde s ním môžete ďalej pracovať, napr. ho postupne čítať, vložiť ho do schránky a následne uložiť, alebo odoslať e-mailom a pod. Ak poklepete na texte, ktorý bol rozpoznaný v klikacej časti obrazovky, tak sa v tejto časti obrazovky vykoná poklikanie naň. Takže rovno z rozpoznaného textu je možné aktivovať jednotlivé objekty na obrazovke.

Ďalším prípadom je, keď aplikácia je síce prístupná, ale vy jej nerozumiete, pretože je lokalizovaná v cudzom jazyku, ktorým nerozprávate. V tom prípade si môžete pomôcť integrovaným prekladačom, ktorý viete aktivovať buď jednotlivo, na konkrétnom objekte, ktorý potrebujete preložiť, alebo si necháte prekladať rovno celú aplikáciu tak, že pri pohybe fokusom po obrazovke sa text jednotlivých objektov rovno prekladá z jazyka aplikácie do vami určeného jazyka.

Z ďalších funkcií

Z ďalších nových funkcií Corvus Čítača, ktorých sú v novej verzii naozaj desiatky vyberáme napr. možnosť vyhľadávania textu na obrazovke, alebo možnosť zobrazenia textu zo zameraného objektu v editačnom poli Corvusu, kde rovnako môžete potom s textom daného objektu pracovať (napr. ho skopírovať do schránky, alebo si ho dôkladne prečítať a p.). Vybrané typy objektov a ich stavy je možné z dôvodu vyššej efektivity práce ozvučiť krátkymi charakteristickými zvukmi. Tak sa vám môže ozvať nie len textový popis, ale aj charakteristický zvuk, alebo aj jedno aj druhé pri prechode napr. cez tlačidlo, editačné pole, obrázok. Charakteristický zvuk vám ale zároveň vie aj naznačiť, či je napr. zaškrtávacie políčko začiarknuté, alebo nie a pod. Nemusíte tak čakať na to, kým je typ, alebo stav daného objektu vyslovený.  A keďže Corvus používa okrem klasických gest na svoje ovládanie aj gestá v kombinácii s tzv. SHIFTami, teda so stlačenými tlačidlami hlasitosti, niekedy to môže spôsobiť problém, keď potrebujete stlačením týchto klávesov ovládať nejakú funkciu v samotných aplikáciách. Preto Corvus Čítač umožňuje aj prepúšťanie týchto klávesov do systému. Po aktivácii prepúšťania sa stlačenia tlačidiel hlasitosti môžu normálne spracúvať aplikáciou, s ktorou práve pracujete. Po dotyku na obrazovku sa opäť začnú odchytávať Corvusom.

Klávesnica QWERTY

Ďalšia novinka sa týka ako Corvus Čítača, tak i Corvus Prostredia. Tvorcovia havrana totiž uznali, že v súčasnej dobe už existuje naozaj dosť používateľov, ktorí pred klávesnicami 3x4 navzdory jej nesporným výhodám uprednostňujú klávesnicu typu QWERTY. Dokonca, že s odstupom času od skončenia výroby ozvučených telefónov so Symbianom už existujú aj používatelia, ktorý si na jednoduché písanie na starých dobrých číselných klávesniciach nepamätajú. Preto po rokoch do Corvusu prichádza aj štandardná QWERTY klávesnica (resp. QWERTZ klávesnicou v závislosti od jej nastavenia). No. Štandardná ako štandardná. QWERTY v Corvuse totiž kombinuje vlastnosti najlepších obdobných klávesníc z Androidu a iPhone s vychytávkami Corvusu, ktoré inde nenájdete. QWERTY v Corvuse môže mať hneď dve rozloženia. Prvé sa podobá klasickým klávesniciam z Androidu, druhé z iPhone, kde riadok ASDF je zarovnaný s riadkom QWERTY a kde sú naviac samostatné klávesy s dĺžňom a mäkčeňom. Výhodou je, že dĺžeň a mäkčeň je možné nahradiť ľubovoľnými sériami znakov.

Diakritické znamienka sa zapisujú tiež pridržaním klávesov s príslušnými znakmi, ale je ich možné písať aj rýchlejšie – príklepom druhým prstom. Ťuknutím dvoma prstami do priestoru klávesnice je možné veľmi rýchlo mazať znaky bez nutnosti vyhľadania klávesu BACKSPACE.

Inteligentné frázy

Nie len QWERTY, ale aj ostatné klávesnice zároveň podporujú zápis tzv. inteligentných fráz. Predom si zvolíte skratku, ku ktorej si priradíte textový reťazec – frázu, ktorou má byť skratka nahradzovaná. Následne sa po zápise tejto skratky ozve zvukový signál, pričom ak zareagujete príslušným gestom, tak sa miesto skratky do editačného poľa doplní k skratke priradený reťazec. Toto nezanedbateľne šetrí čas pri zápise často písaných textov.

Napr. si vytvorím skratku #mail a namapujem na ňu svoju emailovú adresu. Hneď po zápise #mail sa ozve charakteristické zvukové znamenie. Ak vtedy použijem príslušné gesto, tak sa zapísaná skratka automaticky v texte nahradí mojou emailovou adresou.

Znak # v skratke tam byť samozrejme nemusí. Skratka môže pozostávať z aspoň troch akýchkoľvek znakov. Pri použití QWERTY je preto vhodná napr. skratka vytvorená z bodky a hneď za ňou nejakých písmen. Znak bodka je totiž umiestnená hneď vedľa medzerníka vpravo a dá sa zapísať bez potreby prepínania klávesnice. Zároveň sa za bodkou v texte obvykle píše medzera a nie hneď písmená, takže ak skratka pozostáva z bodky a písmen bez medzery, je málo pravdepodobné, že by ste ju zapísali náhodne a otravovalo by vás tak zvukové upozornenie na ňu pri písaní ostatného textu. Znak krížik je zas výborný pri používaní klávesníc 3x4, kde sa nachádza ako prvý vpravo od nuly s medzerníkom.

Zaujímavý typ na využitie inteligentných fráz je tiež uloženie si viacerých obľúbených webových stránok pod jednu skratku. K jednej skratke môžete totiž priradiť i viacero fráz. Tak si vlastne vytvoríte akési záložky obľúbených webov. Napríklad použijeme skratku .www a k nej si priradíme 5, či 10 obľúbených webov. Po jej zapísaní do webového prehliadača sa ozve známe zvukové upozornenie na existenciu inteligentnej skratky a vy si po vykonaní gesta vyberiete z ponúkaného zoznamu obľúbených webstránok adresu tej, ktorú chcete otvoriť. A aby ste v tom mali ešte väčší poriadok, k URL webov si môžete dopísať aj poznámku, aby ste vedeli lepšie identifikovať, kam daná adresa smeruje.

Prípadne si vytvoríme skratku .adresa, do ktorej napíšeme svoje kompletné meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ a mesto. K tomu doplníme aj telefón a e-mail. Takto môžeme ľuďom veľmi rýchlo zasielať kompletný kontakt na seba. Do textu frázy môžeme vložiť aj zariadkovania, tak bude vyzerať ešte prehľadnejšie. Následne si vytvoríme aj ďalšie frázy, napr. m.adresa obsahujúcu meno a priezvisko, a.adresa obsahujúcu len riadky s ulicou, číslom domu, PSČ a mestom, t.adresa obsahujúcu len telefónne číslo a e.adresa obsahujúcu e-mail. Ak potom budeme zadávať skratku .adresa s prefixami m, a, t, alebo e, vypíše sa nám do textu len príslušná časť adresy. Ak však máme v nastaveniach inteligentných fráz povolenú položku  „Vo výsledkoch zobrazovať aj výsledky pre podobné frázy”, tak pri zadaní .adresa bez prefixu budeme mať v ponuke jednak kompletnú adresu aj s menom, telefonickým a e-mailovým kontaktom a jednak aj všetky ostatné samostatné frázy, ktorým sú priradené skratky .adresa s prefixom. Inteligentné frázy môžu byť tak ešte inteligentnejšie. Stačí ak do ich vytvárania zapojíte kus kreativity a vedia vám riadne uľahčiť život.

Podpora emodži, špeciálnych znakov a ďalšie vylepšenia klávesníc

Tvorcovia Corvusu vypočuli aj mnohopočetné žiadosti o zavedenie podpory pre tzv. emodži (teda smajlíky a ďalšie veselé obrázky vkladané priamo do textov). Vybrané z nich je možné nateraz zapísať prostredníctvom kontextovej ponuky, kde si v položke špeciálnych znakov viete vyhľadať nie len úsmevček či srdiečko, ale prípadne aj iné špeciálne znaky, o ktorých možno ani netušíte, ako sa píšu (môže byť užitočné napr. pri písaní zložitých hesiel a pod.). Ešte je dobré dodať, že emodži, ktoré je takto možné vložiť Corvus prečíta bez ohľadu na použitú syntézu, teda bez ohľadu na to, či ich syntéza podporuje, alebo nie. Podpora pre ich čítanie je zapracovaná priamo v Corvuse.

Ak teraz skombinujeme to, čo sme si už povedali o emodži s tým, čo vieme o inteligentných frázach, alebo o QWERTY klávesnici, tak zistíme, že emodži sú síce prioritne nateraz umiestnené v zozname špeciálnych znakov, ale môžeme si ich vložiť aj do inteligentnej frázy (napr. nechať nahradzovať skratku u.em emodži s usmiatou tváričkou, alebo s.em srdiečkom), alebo nimi nahradiť samostatný dĺžeň a mäkčeň na QWERTY klávesnici. Takto si ich zápis vieme ešte zjednodušiť. Tvorcovia Corvusu zároveň sľubujú, že ponuka emodži, ktorá nateraz predstavuje najmä set základných smajlíkov a ďalších piktogramov, sa bude v nasledujúcich verziách Corvusu určite ešte rozširovať a Corvus tiež bude v budúcnosti doplnený aj o ďalší špeciálny nástroj na ich vkladanie.

Z ďalších úprav týkajúcich sa klávesníc je dobré ešte spomenúť, že editácia so zapnutou klávesnicou bola zjednodušená pridaním možnosti nastavenia výšky klávesnice, čím zároveň používateľ definuje aj veľkosť priestoru, ktorý nad klávesnicou chce používať na pohyb kurzora po texte a ďalšie operácie.

Licencovanie

No a pár slov aj k licencovaniu. Ak ste chceli používať Corvus Čítač v platených verziách Corvusu, nevýhodou bolo, že ste kvôli licencovaniu museli mať trvale predvolenú SMS aplikáciu Corvusu. Ak ste si zvolili inú aplikáciu ako predvolenú na posielanie správ, tak do 24 hodín vám bola licencia deaktivovaná a museli ste opäť aspoň na chvíľu predvoliť Corvus na posielanie správ, aby sa platená licencia obnovila. To už teraz nie je nutné. Corvus od Androidu 13 po novom vyžaduje, aby bol predvolený ako SMS aplikácia len pri aktivácii licencie. Potom si už môžete vybrať na posielanie a prijímanie správ akúkoľvek inú aplikáciu.

Dôležité však je, že nič kupovať vlastne ani nemusíte. Všetky vyššie popísané novinky, ako aj mnoho ďalších, spolu s plnohodnotným čítačom bez kompromisov a brailovou vrstvou je totiž dostupných úplne zdarma. Bez poplatkov všetko nájdete vo verzii Corvus FREE. Corvus Effective (za 39,80 €) s licenciou na zariadenie a Corvus Effective PLUS (za 248,00 €) s licenciou na telefónne číslo obsahujú naviac výlučne vybrané aplikácie Corvus Prostredia, napr. aplikáciu na telefonovanie, či zasielanie správ. Ak však viete, že chcete prioritne využívať čítač (a to aj jeho funkcie, ktoré sú v iných čítačoch spoplatnené), platenú verziu Corvusu nepotrebujete. I keď možnosť vyskúšať si plne funkčný Corvus po dobu 90 dní aj s platenými aplikáciami Corvus Prostredia tu samozrejme existuje aj pre vás.

Záverom

Tento článok pojednáva naozaj len o tých najdôležitejších z desiatok noviniek, ktoré Corvus s desiatkou vo svojom označení prináša. Sústredili sme sa predovšetkým na tie, ktoré môžu byť zaujímavé pre používateľov čítačov obrazoviek, no odporúčame si prejsť celý zoznam noviniek a zmien, obsahujúci viac ako 70 položiek. Ten bude zverejnený spolu s novou verziou Corvusu na webstránke programu corvuskit.sk.  Isto si v ňom  nájdete ešte viac väčších či menších vychytávok, ktoré vás zaujmú.

Corvus 2023.10.0 vychádza najskôr ako verzia určená na verejné betatestovanie a neskôr aj ako oficiálna verzia. O presných termínoch vydania verejnej bety a následne aj releasu sa dozviete na facebooku Touch&Speech, či už spomenutom webe samotného aplikačného setu. Veríme, že vyššie uvedené novinky a vychytávky môžu byť pre vás zaujímavé a že ak si zvážite, že Corvus sa vždy jednoducho aktualizuje, s vydaním každej verzie je vždy dostupná plná jeho lokalizácia v slovenčite, češtine, či angličtine, tiež je k dispozícii veľké množstvo informácií, tutoriálov a ďalších nástrojov používateľskej podpory vrátane priameho kontaktu na jeho tvorcov a ďalšie výhody, môže byť pre vás Corvus naozaj dobrou voľbou. V každom prípade tvorcovia uvítajú akúkoľvek spätnú väzbu, ktorá tento aplikačný set môže posunúť ešte ďalej. Už teraz pracujú na množstve ďalších funkcií do nasledujúcich verzií, na ktoré sa rovnako môžete tešiť.