Prototyp Mateja je na svete a zaujímavá ponuka k tomu

Článok bol publikovaný aj v časopise pre nevidiacich a slabozrakých Nový Život č.10, ročník 2020, ktorý vydáva Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Niektorí si možno pamätáte, že pred viac ako rokom sme vás v časopisoch pre nevidiacich informovali o zámere tvorcov kompenzačných pomôcok z ružomberskej Stopky vytvoriť pre nevidiacich nového užitočného pomocníka, ktorému dali meno Matej. Ide o väčšie, no na ovládanie pohodlné zariadenie, ktorého hlavným účelom je spojiť čitateľa bez ohľadu na jeho počítačové zručnosti s digitálnymi knižnicami pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tak ako kedysi nevidiaci kníhkupec Matej Hrebenda, tak aj novodobý  Matej smeruje s kopou kníh a časopisov do vašich domácností. No je pravda, že z jeho známeho predchodcu mu ostalo už len meno a poslanie. Stovky kilometrov medzi čitateľmi v tejto dobe skracuje internet a Matej sa vďaka digitálnym technológiám už nemusí zaoberať ani tým, koľko titulov unesie, pretože ich hneď na začiatku ponúka takmer 200 000. To vďaka spolupráci jeho tvorcov so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich, občianskym združením Infoblind (prevádzkovateľom knižnice DIGIBOOKS), ako aj ďalšími 2 českými a 1 medzinárodnou knižnicou. Ďalšie knižnice a s nimi i ďalšie knihy budú pribúdať. Tým celým už vlastne aj naznačujeme, že Matej sa z pôvodného zámeru cez vývojovú fázu posunul k prvému prototypu a dnes v Ružomberku pomaly ale isto vyrábajú ďalšie testovacie kusy, aby Mateja už čoskoro podrobili kritickému uchu i prstom samotní nevidiaci.

Spomenuli sme internet a moderné technológie, no našim zámerom určite nebolo vystrašiť tých, ktorým tieto slová moc nehovoria, alebo sa ich dokonca obávajú. Základnou myšlienkou pri tvorbe Mateja bola totiž jednoduchosť. Tá spočíva nielen v dobre hmatateľnom ovládaní prostredníctvom niekoľkých dostatočne veľkých tlačidiel, ale tiež v spôsobe ovládania, kde si používateľ sám zvolí do akej hĺbky a koľko funkcií chce z Mateja využívať. No stačí sa oboznámiť s ovládaním jednej, či dvoch funkcií a zvládnutie celého Mateja môže byť hračkou. K tomu napomôže aj možnosť diktovania textu, či základného hlasového ovládania a samozrejme zrozumiteľný hlas, ktorým sa k vám Matej prihovorí.

Prostredníctvom Mateja môžete čítať zvukové knihy nahrané profesionálnymi hercami, ale aj elektronické textové dokumenty. Samozrejme hovoríme aj o časopisoch pre nevidiacich. Do zariadenia si ich môžete nahrať, no to poskytujú aj iné prehrávače dostupné na našom trhu. Matej je jedinečný v tom, že ponúka veľmi jednoduchý a intuitívny spôsob ako si knihu, či časopis môžete sami vyhľadať a stiahnuť z niektorej zo spolupracujúcich knižníc. Nemusíte teda na poštu po balíček s knižnou zásielkou, ale nepotrebujete ovládať ani prácu s počítačom, resp. s webom. A aby to bolo ešte jednoduchšie, niektoré knižnice ponúknu možnosť nechať si poslať vašu knihu priamo do zariadenia bez tohto, aby ste čokoľvek hľadali. Stačí zodvihnúť telefón a dohodnúť sa s knihovníkom. Samozrejme vyhľadávať a sťahovať budete vďaka Matejovi môcť len z tých knižníc, do ktorých ste sa riadne prihlásili a splnili ich podmienky pre čitateľov.

Matej ale ponúka aj ďalšie možnosti spojenia sa so svetom. Prehľad správ z domova i zo sveta šírený internetovými periodikami, informácie o počasí, možnosť vyhľadať si cestovné poriadky, zapísať  si, či nahrať poznámky. Matej dozrie na správne užívanie liekov, pričom si v ňom môžete vyhľadať ktorýkoľvek príbalový leták, zahrá si s vami jednoduchú hru, či vypočíta príklad. Kalendár s pripomienkami, budík i hodiny sú samozrejmosťou. Veríme, že zaujme i možnosť počúvania stoviek a tisícov internetových rádií z celého sveta medzi ktorými ale nechýbajú ani slovenské či české obľúbené rozhlasové stanice.  Pokročilí používatelia budú môcť vďaka Matejovi tiež surfovať po internete, no opätovne zdôrazňujeme, že je na každom ako bude Mateja používať. K zariadeniu je dokonca možné pripojiť i externú klávesnicu a ak vám nebudú postačovať zabudované reproduktory môžete ho napojiť na aktívnu repro sústavu.

No a na záver malá predbežná upútavka ako aj prisľúbená ponuka. Kým sa Matej dostane do distribúcie kompenzačných pomôcok čaká ho ešte nejaká tá cesta. Ako sme spomenuli, je pred nami testovanie, vychytávanie mušiek, čo je pri novom  zariadení samozrejmosťou. No ak ste na Mateja zvedaví, jeho tvorcovia s ním ešte pred uvedením na trh prejdú naprieč Slovenskom v rámci plánovaných infoseminárov, kde Mateja poriadne predstavia. A vy si ho budete môcť vyskúšať. Preto sledujte i naďalej časopisy pre nevidiacich, či priamo internetovú stránku Stopky n.o. (www.stopka.sk) , kde budú pozvánky na stretnutia určite včas zverejnené. Zároveň ale potrebujú tvorcovia Mateja aj vašu pomoc s jeho testovaním. To bude zabezpečovať Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ako aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Rehabilitačné stredisko v Levoči. No bez vás koncových používateľov sa to neobíde. Preto, ak máte záujem zapojiť sa do testovania prototypov Mateja, máme pre vás túto ponuku. Ozvite sa prosím najlepšie e-mailom na stopka@stopka.sk, resp. telefonicky na 0915 732 123, kde dostanete podrobnejšie informácie a kde vás napojíme na konkrétneho koordinátora testerov zo spomínaných organizácií. Mateja si na niekoľko týždňov budete môcť vyskúšať priamo u vás doma, podmienkou je následná spätná väzba – zhodnotenie vašich dojmov a vyplnenie niekoľkých formulárov súvisiacich s testovaním. Je dôležité, aby skupina testerov bola dostatočne rôznorodá a nachádzali sa v nej používatelia s rôznymi zručnosťami. Preto vám dnes nemôžeme garantovať, že každý kto sa prihlási sa určite stane testerom, no prototypov na testovanie je dosť, takže máte veľkú šancu – neváhajte sa prihlásiť. S testovaním by sme chceli začať postupne   priebehu niekoľkých týždňov, pričom zariadenia budú putovať medzi viacerými testermi. Ak nebudete hneď v prvej skupine, je možné, že Matej sa k vám dostane následne.

Na záver už len pripomíname, že projekt „MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím“ realizuje Stopka n.o. vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom pre výzvu Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, v ktorej Stopkáči uspeli, je  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (www.employment.gov.sk) a sprostredkovateľským orgánom je  Implementačná agentúra MPSVaR SR (www.ia.gov.sk).